Archive: Kasım, 2016 | Üçem Köyü Derneği

Dernek Genel Kurul

Dernek genel kurul toplantısı 27.11.2016 Pazar günü saat 14:00’da köyümüzde yapılacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 04.12.2016 günü saat 14:00’da köyümüzde yapılacaktır.