Archive: » 2019 » Mart

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

 

Dernek Genel Kurulumuzun aşağıdaki gündem maddeleriyle 17 Mart 2019 günü Üçem köyü köy konağında toplanmasına, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 24.03.2019 aynı saatte toplanmasına karar alınmıştır.

Yönetim Kurulu

Gündem:

  1. Açılış ve Saygı duruşu.
  2. Faaliyet raporunun okunarak oylanması.
  3. Gelir/Gider hesaplarının okunularak oylanması.
  4. Yönetim kurulunun belirlenmesi.
  5. Dilek Temenni ve Kapanış.